Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.
 

Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

ModuleAlgemeen

Licentie voor programmatuur

Ontwikkeling van programmatuur

Onderhoud van programmatuur

Ontwikkeling en onderhoud van een website

Webhosting

Detacheringsdiensten

Opleidingen en trainingen

Advisering, consultancy en projectmanagement

Overige diensten

Verkoop van ICT-, telecommunicatie en kantoorapparatuur en overige

Verhuur van ICT-, telecommunicatie en kantoorapparatuur

Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

Toegang tot internet

Telecommunicatiediensten

Financiering en leasing van ICT